ἁγιάζω

Grec ancienModifier

Verbe Modifier

ἁγιάζω, agiázô \Prononciation ?\ (voir la conjugaison)

  1. Variante de ἁγίζω.
    • ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, que ton nom soit sanctifié.
  2. Sanctifier, consacrer comme saint, consacrer.
    • καὶ ηὐλόγησεν ὁ ϑεὸς τὴν ἡμέραν τὴν ἑϐδόμην καὶ ἡγίασεν αὐτήν, ὅτι ἐν αὐτῇ κατέπαυσεν ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ, ὧν ἤρξατο ὁ ϑεὸς ποιῆσαι. Et Dieu bénit le septième jour, et le sanctifia, parce que ce jour-là il s’était reposé de tous ses travaux, des travaux qu’il avait entrepris de faire (Septante, Genèse 2/3).
  3. Souiller.
    • Οὐ κατασπερεῖς τὸν ἀμπελῶνά σου διάϕορον, ἵνα μὴ ἁγιασϑῇ τὸ γένημα καὶ τὸ σπέρμα, ὃ ἐὰν σπείρῃς μετὰ τοῦ γενήματος τοῦ ἀμπελῶνός σου. Tu ne sèmeras pas dans ta vigne de graines de diverses espèces, de peur que le grain que tu aurais semé ne soit consacré en même temps que le fruit de ta vigne. (Septante, Deutéronome 22/9).

Note : Par convention, les verbes grecs anciens sont désignés par la 1re personne du singulier du présent de l’indicatif actif.

Dérivés dans d’autres languesModifier

RéférencesModifier