Annexe:Conjugaison en coréen/가다

Verbe

Hangeul 가다
Prononciation 가다
/ka.ta/
[ka.da]
Transcription gada
Conjugaison régulier
vocalique
Radical 가-
Thème en -으 가-
Thème en -아/어 가-
Passé
-아/어--
-
갔으-
갔어-
Formes finales
Registre formel Registre informel
Non poli Poli Non poli Poli
Non passé Indicatif Déclaratif 간다
ganda
[kan.da]
갑니다
gamnida
[kam.ni.da]

ga
[ka]
가요
gayo
[ka.jo̞]
Interrogatif 가느냐
ganeunya
[ka.nɯ.nja]
갑니까
gamnikka
[kam.ni.ˀka]
가는가
ganeunga
[ka.nɯn.ɡa]
가는가요
ganeungayo
[ka.nɯn.ɡa.jo̞]
가는지
ganeunji
[ka.nɯn.dʑi]
가는지요
ganeunjiyo
[ka.nɯn.dʑi.jo̞]
Aperceptif 가는구나
ganeunguna
[ka.nɯn.ɡu.na]
가는구나
ganeunguna
[ka.nɯn.ɡu.na]
가는군요
ganeungunnyo
[ka.nɯn.ɡun.njo̞]
Euphémique 가는데
ganeunde
[ka.nɯn.de̞]
가는데요
ganeundeyo
[ka.nɯn.de̞.jo̞]
Évidentiel Déclaratif 가더라
gadeora
[ka.dʌ.ɾa]
가더라고
gadeorago
[ka.dʌ.ɾa.ɡo]
가더라고요
gadeoragoyo
[ka.dʌ.ɾa.ɡo.jo̞]
Interrogatif 가더냐
gadeonya
[ka.dʌ.nja]
가던가
gadeonga
[ka.dʌn.ɡa]
가던가요
gadeongayo
[ka.dʌn.ɡa.jo̞]
가던지
gadeonji
[ka.dʌn.dʑi]
가던지요
gadeonjiyo
[ka.dʌn.dʑi.jo̞]
Aperceptif 가더구나
gadeoguna
[ka.dʌ.ɡu.na]
가더구나
gadeoguna
[ka.dʌ.ɡu.na]
가더군요
gadeogunnyo
[ka.dʌ.ɡun.njo̞]
Euphémique 가던데
gadeonde
[ka.dʌn.de̞]
가던데요
gadeondeyo
[ka.dʌn.de̞.jo̞]
Spéculatif Déclaratif 가리라
garira
[ka.ɾi.ɾa]
Interrogatif 가랴
garya
[ka.ɾja]
갈까
galkka
[kaɭ.ˀka]
갈까요
galkkayo
[kaɭ.ˀka.jo̞]
Assertif 가지
gaji
[ka.dʑi]
가죠
gajyo
[ka.dʑo̞]
Hortatif 가자
gaja
[ka.dʑa]
갑시다
gapsida
[kap.ˀɕi.da]

ga
[ka]
가요
gayo
[ka.jo̞]
Impératif 가라
gara
[ka.ɾa]
가십시오
gasipsio
[ka.ɕip.ˀɕi.o]
Promissif 가마
gama
[ka.ma]
갈게
galge
[kaɭ.ˀke̞]
갈게요
galgeyo
[kaɭ.ˀke̞.jo̞]
Passé Indicatif Déclaratif 갔다
gatda
[ka.ˀta]
갔습니다
gatseumnida
[ka.ˀsɯm.ni.da]
갔어
gasseo
[ka.ˀsʌ]
갔어요
gasseoyo
[ka.ˀsʌ.jo̞]
Interrogatif 갔느냐
ganneunya
[kan.nɯ.nja]
갔습니까
gatseumnikka
[ka.ˀsɯm.ni.ˀka]
갔는가
ganneunga
[kan.nɯn.ɡa]
갔는가요
ganneungayo
[kan.nɯn.ɡa.jo̞]
갔는지
ganneunji
[kan.nɯn.dʑi]
갔는지요
ganneunjiyo
[kan.nɯn.dʑi.jo̞]
Aperceptif 갔구나
gatguna
[kat̚.ˀku.na]
갔구나
gatguna
[kat̚.ˀku.na]
갔군요
gatgunnyo
[kat̚.ˀkun.njo̞]
Euphémique 갔는데
ganneunde
[kan.nɯn.de̞]
갔는데요
ganneundeyo
[kan.nɯn.de̞.jo̞]
Évidentiel Déclaratif 갔더라
gatdeora
[ka.ˀtʌ.ɾa]
갔더라고
gatdeorago
[ka.ˀtʌ.ɾa.ɡo]
갔더라고요
gatdeoragoyo
[ka.ˀtʌ.ɾa.ɡo.jo̞]
Interrogatif 갔더냐
gatdeonya
[ka.ˀtʌ.nja]
갔던가
gatdeonga
[ka.ˀtʌn.ɡa]
갔던가요
gatdeongayo
[ka.ˀtʌn.ɡa.jo̞]
갔던지
gatdeonji
[ka.ˀtʌn.dʑi]
갔던지요
gatdeonjiyo
[ka.ˀtʌn.dʑi.jo̞]
Aperceptif 갔더구나
gatdeoguna
[ka.ˀtʌ.ɡu.na]
갔더구나
gatdeoguna
[ka.ˀtʌ.ɡu.na]
갔더군요
gatdeogunnyo
[ka.ˀtʌ.ɡun.njo̞]
Euphémique 갔던데
gatdeonde
[ka.ˀtʌn.de̞]
갔던데요
gatdeondeyo
[ka.ˀtʌn.de̞.jo̞]
Spéculatif Déclaratif 갔으리라
gasseurira
[ka.ˀsɯ.ɾi.ɾa]
Interrogatif 갔으랴
gasseurya
[ka.ˀsɯ.ɾja]
갔을까
gasseulkka
[ka.ˀsɯɭ.ˀka]
갔을까요
gasseulkkayo
[ka.ˀsɯɭ.ˀka.jo̞]
Assertif 갔지
gatji
[ka.ˀtɕi]
갔죠
gatjyo
[ka.ˀtɕo̞]
Formes épithètes
- / - - -
Non passé 가는
ganeun
[ka.nɯn]
가던
gadeon
[ka.dʌn]

gal
[kaɭ]
Passé
gan
[kan]
갔던
gatdeon
[ka.ˀtʌn]
갔을
gasseul
[ka.ˀsɯɭ]
Formes nominales
- -
Non passé 가기
gagi
[ka.ɡi]

gam
[kam]
Passé 갔기
gatgi
[kat̚.ˀki]
갔음
gasseum
[ka.ˀsɯm]
Formes conjonctive
- -니까 -다가 - - - -
Non passé 가고
gago
[ka.ɡo]
가니까
ganikka
[ka.ni.ˀka]
가다가
gadaga
[ka.da.ɡa]
가도
gado
[ka.do]
가면
gamyeon
[ka.mjʌn]
가서
gaseo
[ka.sʌ]
가지
gaji
[ka.dʑi]
Passé 갔고
gatgo
[kat̚.ˀko]
갔으니까
gasseunikka
[ka.ˀsɯ.ni.ˀka]
갔다가
gatdaga
[ka.ˀta.ɡa]
갔어도
gasseodo
[ka.ˀsʌ.do]
갔으면
gasseumyeon
[ka.ˀsɯ.mjʌn]
갔지
gatji
[ka.ˀtɕi]