Annexe:Conjugaison en coréen/다니다

Verbe

Hangeul 다니다
Prononciation 다니다
/ta.ni.ta/
[ta.ni.da]
Transcription danida
Conjugaison régulier
vocalique
Court Long
Radical 다니-
Thème en -으 다니-
Thème en -아/어 다녀- 다니어-
Passé
-아/어--
Court Long
다녔- 다니었-
다녔으- 다니었으-
다녔어- 다니었어-
Formes finales
Registre formel Registre informel
Non poli Poli Non poli Poli
Non passé Indicatif Déclaratif 다닌다
daninda
[ta.nin.da]
다닙니다
danimnida
[ta.nim.ni.da]
다녀
danyeo
[ta.njʌ]
다녀요
danyeoyo
[ta.njʌ.jo̞]
Interrogatif 다니느냐
danineunya
[ta.ni.nɯ.nja]
다닙니까
danimnikka
[ta.nim.ni.ˀka]
다니는가
danineunga
[ta.ni.nɯn.ɡa]
다니는가요
danineungayo
[ta.ni.nɯn.ɡa.jo̞]
다니는지
danineunji
[ta.ni.nɯn.dʑi]
다니는지요
danineunjiyo
[ta.ni.nɯn.dʑi.jo̞]
Aperceptif 다니는구나
danineunguna
[ta.ni.nɯn.ɡu.na]
다니는구나
danineunguna
[ta.ni.nɯn.ɡu.na]
다니는군요
danineungunnyo
[ta.ni.nɯn.ɡun.njo̞]
Euphémique 다니는데
danineunde
[ta.ni.nɯn.de̞]
다니는데요
danineundeyo
[ta.ni.nɯn.de̞.jo̞]
Évidentiel Déclaratif 다니더라
danideora
[ta.ni.dʌ.ɾa]
다니더라고
danideorago
[ta.ni.dʌ.ɾa.ɡo]
다니더라고요
danideoragoyo
[ta.ni.dʌ.ɾa.ɡo.jo̞]
Interrogatif 다니더냐
danideonya
[ta.ni.dʌ.nja]
다니던가
danideonga
[ta.ni.dʌn.ɡa]
다니던가요
danideongayo
[ta.ni.dʌn.ɡa.jo̞]
다니던지
danideonji
[ta.ni.dʌn.dʑi]
다니던지요
danideonjiyo
[ta.ni.dʌn.dʑi.jo̞]
Aperceptif 다니더구나
danideoguna
[ta.ni.dʌ.ɡu.na]
다니더구나
danideoguna
[ta.ni.dʌ.ɡu.na]
다니더군요
danideogunnyo
[ta.ni.dʌ.ɡun.njo̞]
Euphémique 다니던데
danideonde
[ta.ni.dʌn.de̞]
다니던데요
danideondeyo
[ta.ni.dʌn.de̞.jo̞]
Spéculatif Déclaratif 다니리라
danirira
[ta.ni.ɾi.ɾa]
Interrogatif 다니랴
danirya
[ta.ni.ɾja]
다닐까
danilkka
[ta.niɭ.ˀka]
다닐까요
danilkkayo
[ta.niɭ.ˀka.jo̞]
Assertif 다니지
daniji
[ta.ni.dʑi]
다니죠
danijyo
[ta.ni.dʑo̞]
Hortatif 다니자
danija
[ta.ni.dʑa]
다닙시다
danipsida
[ta.nip.ˀɕi.da]
다녀
danyeo
[ta.njʌ]
다녀요
danyeoyo
[ta.njʌ.jo̞]
Impératif 다녀라
danyeora
[ta.njʌ.ɾa]
다니십시오
danisipsio
[ta.ni.ɕip.ˀɕi.o]
Promissif 다니마
danima
[ta.ni.ma]
다닐게
danilge
[ta.niɭ.ˀke̞]
다닐게요
danilgeyo
[ta.niɭ.ˀke̞.jo̞]
Passé Indicatif Déclaratif 다녔다
danyeotda
[ta.njʌ.ˀta]
다녔습니다
danyeotseumnida
[ta.njʌ.ˀsɯm.ni.da]
다녔어
danyeosseo
[ta.njʌ.ˀsʌ]
다녔어요
danyeosseoyo
[ta.njʌ.ˀsʌ.jo̞]
Interrogatif 다녔느냐
danyeonneunya
[ta.njʌn.nɯ.nja]
다녔습니까
danyeotseumnikka
[ta.njʌ.ˀsɯm.ni.ˀka]
다녔는가
danyeonneunga
[ta.njʌn.nɯn.ɡa]
다녔는가요
danyeonneungayo
[ta.njʌn.nɯn.ɡa.jo̞]
다녔는지
danyeonneunji
[ta.njʌn.nɯn.dʑi]
다녔는지요
danyeonneunjiyo
[ta.njʌn.nɯn.dʑi.jo̞]
Aperceptif 다녔구나
danyeotguna
[ta.njʌt̚.ˀku.na]
다녔구나
danyeotguna
[ta.njʌt̚.ˀku.na]
다녔군요
danyeotgunnyo
[ta.njʌt̚.ˀkun.njo̞]
Euphémique 다녔는데
danyeonneunde
[ta.njʌn.nɯn.de̞]
다녔는데요
danyeonneundeyo
[ta.njʌn.nɯn.de̞.jo̞]
Évidentiel Déclaratif 다녔더라
danyeotdeora
[ta.njʌ.ˀtʌ.ɾa]
다녔더라고
danyeotdeorago
[ta.njʌ.ˀtʌ.ɾa.ɡo]
다녔더라고요
danyeotdeoragoyo
[ta.njʌ.ˀtʌ.ɾa.ɡo.jo̞]
Interrogatif 다녔더냐
danyeotdeonya
[ta.njʌ.ˀtʌ.nja]
다녔던가
danyeotdeonga
[ta.njʌ.ˀtʌn.ɡa]
다녔던가요
danyeotdeongayo
[ta.njʌ.ˀtʌn.ɡa.jo̞]
다녔던지
danyeotdeonji
[ta.njʌ.ˀtʌn.dʑi]
다녔던지요
danyeotdeonjiyo
[ta.njʌ.ˀtʌn.dʑi.jo̞]
Aperceptif 다녔더구나
danyeotdeoguna
[ta.njʌ.ˀtʌ.ɡu.na]
다녔더구나
danyeotdeoguna
[ta.njʌ.ˀtʌ.ɡu.na]
다녔더군요
danyeotdeogunnyo
[ta.njʌ.ˀtʌ.ɡun.njo̞]
Euphémique 다녔던데
danyeotdeonde
[ta.njʌ.ˀtʌn.de̞]
다녔던데요
danyeotdeondeyo
[ta.njʌ.ˀtʌn.de̞.jo̞]
Spéculatif Déclaratif 다녔으리라
danyeosseurira
[ta.njʌ.ˀsɯ.ɾi.ɾa]
Interrogatif 다녔으랴
danyeosseurya
[ta.njʌ.ˀsɯ.ɾja]
다녔을까
danyeosseulkka
[ta.njʌ.ˀsɯɭ.ˀka]
다녔을까요
danyeosseulkkayo
[ta.njʌ.ˀsɯɭ.ˀka.jo̞]
Assertif 다녔지
danyeotji
[ta.njʌ.ˀtɕi]
다녔죠
danyeotjyo
[ta.njʌ.ˀtɕo̞]
Formes épithètes
- / - - -
Non passé 다니는
danineun
[ta.ni.nɯn]
다니던
danideon
[ta.ni.dʌn]
다닐
danil
[ta.niɭ]
Passé 다닌
danin
[ta.nin]
다녔던
danyeotdeon
[ta.njʌ.ˀtʌn]
다녔을
danyeosseul
[ta.njʌ.ˀsɯɭ]
Formes nominales
- -
Non passé 다니기
danigi
[ta.ni.ɡi]
다님
danim
[ta.nim]
Passé 다녔기
danyeotgi
[ta.njʌt̚.ˀki]
다녔음
danyeosseum
[ta.njʌ.ˀsɯm]
Formes conjonctive
- -니까 -다가 - - - -
Non passé 다니고
danigo
[ta.ni.ɡo]
다니니까
daninikka
[ta.ni.ni.ˀka]
다니다가
danidaga
[ta.ni.da.ɡa]
다녀도
danyeodo
[ta.njʌ.do]
다니면
danimyeon
[ta.ni.mjʌn]
다녀서
danyeoseo
[ta.njʌ.sʌ]
다니지
daniji
[ta.ni.dʑi]
Passé 다녔고
danyeotgo
[ta.njʌt̚.ˀko]
다녔으니까
danyeosseunikka
[ta.njʌ.ˀsɯ.ni.ˀka]
다녔다가
danyeotdaga
[ta.njʌ.ˀta.ɡa]
다녔어도
danyeosseodo
[ta.njʌ.ˀsʌ.do]
다녔으면
danyeosseumyeon
[ta.njʌ.ˀsɯ.mjʌn]
다녔지
danyeotji
[ta.njʌ.ˀtɕi]