Annexe:Conjugaison en coréen/하다

Verbe

Hangeul 하다
Prononciation 하다
/ha.ta/
[ha.da]
Transcription hada
Conjugaison irrégulier-여
Court Long
Radical 하-
Thème en -으 하-
Thème en -아/어 해- 하여-
Passé
-아/어--
Court Long
- 하였-
했으- 하였으-
했어- 하였어-
Formes finales
Registre formel Registre informel
Non poli Poli Non poli Poli
Non passé Indicatif Déclaratif 한다
handa
[han.da]
합니다
hamnida
[ham.ni.da]

hae
[he̞]
해요
haeyo
[he̞.jo̞]
Interrogatif 하느냐
haneunya
[ha.nɯ.nja]
합니까
hamnikka
[ham.ni.ˀka]
하는가
haneunga
[ha.nɯn.ɡa]
하는가요
haneungayo
[ha.nɯn.ɡa.jo̞]
하는지
haneunji
[ha.nɯn.dʑi]
하는지요
haneunjiyo
[ha.nɯn.dʑi.jo̞]
Aperceptif 하는구나
haneunguna
[ha.nɯn.ɡu.na]
하는구나
haneunguna
[ha.nɯn.ɡu.na]
하는군요
haneungunnyo
[ha.nɯn.ɡun.njo̞]
Euphémique 하는데
haneunde
[ha.nɯn.de̞]
하는데요
haneundeyo
[ha.nɯn.de̞.jo̞]
Évidentiel Déclaratif 하더라
hadeora
[ha.dʌ.ɾa]
하더라고
hadeorago
[ha.dʌ.ɾa.ɡo]
하더라고요
hadeoragoyo
[ha.dʌ.ɾa.ɡo.jo̞]
Interrogatif 하더냐
hadeonya
[ha.dʌ.nja]
하던가
hadeonga
[ha.dʌn.ɡa]
하던가요
hadeongayo
[ha.dʌn.ɡa.jo̞]
하던지
hadeonji
[ha.dʌn.dʑi]
하던지요
hadeonjiyo
[ha.dʌn.dʑi.jo̞]
Aperceptif 하더구나
hadeoguna
[ha.dʌ.ɡu.na]
하더구나
hadeoguna
[ha.dʌ.ɡu.na]
하더군요
hadeogunnyo
[ha.dʌ.ɡun.njo̞]
Euphémique 하던데
hadeonde
[ha.dʌn.de̞]
하던데요
hadeondeyo
[ha.dʌn.de̞.jo̞]
Spéculatif Déclaratif 하리라
harira
[ha.ɾi.ɾa]
Interrogatif 하랴
harya
[ha.ɾja]
할까
halkka
[haɭ.ˀka]
할까요
halkkayo
[haɭ.ˀka.jo̞]
Assertif 하지
haji
[ha.dʑi]
하죠
hajyo
[ha.dʑo̞]
Hortatif 하자
haja
[ha.dʑa]
합시다
hapsida
[hap.ˀɕi.da]

hae
[he̞]
해요
haeyo
[he̞.jo̞]
Impératif 해라
haera
[he̞.ɾa]
하십시오
hasipsio
[ha.ɕip.ˀɕi.o]
Promissif 하마
hama
[ha.ma]
할게
halge
[haɭ.ˀke̞]
할게요
halgeyo
[haɭ.ˀke̞.jo̞]
Passé Indicatif Déclaratif 했다
haetda
[he̞.ˀta]
했습니다
haetseumnida
[he̞.ˀsɯm.ni.da]
했어
haesseo
[he̞.ˀsʌ]
했어요
haesseoyo
[he̞.ˀsʌ.jo̞]
Interrogatif 했느냐
haenneunya
[he̞n.nɯ.nja]
했습니까
haetseumnikka
[he̞.ˀsɯm.ni.ˀka]
했는가
haenneunga
[he̞n.nɯn.ɡa]
했는가요
haenneungayo
[he̞n.nɯn.ɡa.jo̞]
했는지
haenneunji
[he̞n.nɯn.dʑi]
했는지요
haenneunjiyo
[he̞n.nɯn.dʑi.jo̞]
Aperceptif 했구나
haetguna
[he̞t̚.ˀku.na]
했구나
haetguna
[he̞t̚.ˀku.na]
했군요
haetgunnyo
[he̞t̚.ˀkun.njo̞]
Euphémique 했는데
haenneunde
[he̞n.nɯn.de̞]
했는데요
haenneundeyo
[he̞n.nɯn.de̞.jo̞]
Évidentiel Déclaratif 했더라
haetdeora
[he̞.ˀtʌ.ɾa]
했더라고
haetdeorago
[he̞.ˀtʌ.ɾa.ɡo]
했더라고요
haetdeoragoyo
[he̞.ˀtʌ.ɾa.ɡo.jo̞]
Interrogatif 했더냐
haetdeonya
[he̞.ˀtʌ.nja]
했던가
haetdeonga
[he̞.ˀtʌn.ɡa]
했던가요
haetdeongayo
[he̞.ˀtʌn.ɡa.jo̞]
했던지
haetdeonji
[he̞.ˀtʌn.dʑi]
했던지요
haetdeonjiyo
[he̞.ˀtʌn.dʑi.jo̞]
Aperceptif 했더구나
haetdeoguna
[he̞.ˀtʌ.ɡu.na]
했더구나
haetdeoguna
[he̞.ˀtʌ.ɡu.na]
했더군요
haetdeogunnyo
[he̞.ˀtʌ.ɡun.njo̞]
Euphémique 했던데
haetdeonde
[he̞.ˀtʌn.de̞]
했던데요
haetdeondeyo
[he̞.ˀtʌn.de̞.jo̞]
Spéculatif Déclaratif 했으리라
haesseurira
[he̞.ˀsɯ.ɾi.ɾa]
Interrogatif 했으랴
haesseurya
[he̞.ˀsɯ.ɾja]
했을까
haesseulkka
[he̞.ˀsɯɭ.ˀka]
했을까요
haesseulkkayo
[he̞.ˀsɯɭ.ˀka.jo̞]
Assertif 했지
haetji
[he̞.ˀtɕi]
했죠
haetjyo
[he̞.ˀtɕo̞]
Formes épithètes
- / - - -
Non passé 하는
haneun
[ha.nɯn]
하던
hadeon
[ha.dʌn]

hal
[haɭ]
Passé
han
[han]
했던
haetdeon
[he̞.ˀtʌn]
했을
haesseul
[he̞.ˀsɯɭ]
Formes nominales
- -
Non passé 하기
hagi
[ha.ɡi]

ham
[ham]
Passé 했기
haetgi
[he̞t̚.ˀki]
했음
haesseum
[he̞.ˀsɯm]
Formes conjonctive
- -니까 -다가 - - - -
Non passé 하고
hago
[ha.ɡo]
하니까
hanikka
[ha.ni.ˀka]
하다가
hadaga
[ha.da.ɡa]
해도
haedo
[he̞.do]
하면
hamyeon
[ha.mjʌn]
해서
haeseo
[he̞.sʌ]
하지
haji
[ha.dʑi]
Passé 했고
haetgo
[he̞t̚.ˀko]
했으니까
haesseunikka
[he̞.ˀsɯ.ni.ˀka]
했다가
haetdaga
[he̞.ˀta.ɡa]
했어도
haesseodo
[he̞.ˀsʌ.do]
했으면
haesseumyeon
[he̞.ˀsɯ.mjʌn]
했지
haetji
[he̞.ˀtɕi]