Annexe:Formes possessives en azéri/dövlət

Formes possessives de dövlət :

Nominatif
Singulier Pluriel
mənim (« mon/ma/mes ») dövlətim dövlətlərim
sənin (« ton/ta/tes ») dövlətin dövlətlərin
onun (« son/sa/ses ») dövləti dövlətləri
bizim (« notre/nos ») dövlətimiz dövlətlərimiz
sizin (« votre/vos ») dövlətiniz dövlətləriniz
onların (« leur/leurs ») dövləti ou dövlətləri dövlətləri
Accusatif
Singulier Pluriel
mənim (« mon/ma/mes ») dövlətimi dövlətlərimi
sənin (« ton/ta/tes ») dövlətini dövlətlərini
onun (« son/sa/ses ») dövlətini dövlətlərini
bizim (« notre/nos ») dövlətimizi dövlətlərimizi
sizin (« votre/vos ») dövlətinizi dövlətlərinizi
onların (« leur/leurs ») dövlətini ou dövlətlərini dövlətlərini
Génitif
Singulier Pluriel
mənim (« mon/ma/mes ») dövlətimin dövlətlərimin
sənin (« ton/ta/tes ») dövlətinin dövlətlərinin
onun (« son/sa/ses ») dövlətinin dövlətlərinin
bizim (« notre/nos ») dövlətimizin dövlətlərimizin
sizin (« votre/vos ») dövlətinizin dövlətlərinizin
onların (« leur/leurs ») dövlətinin ou dövlətlərinin dövlətlərinin
Datif
Singulier Pluriel
mənim (« mon/ma/mes ») dövlətimə dövlətlərimə
sənin (« ton/ta/tes ») dövlətinə dövlətlərinə
onun (« son/sa/ses ») dövlətinə dövlətlərinə
bizim (« notre/nos ») dövlətimizə dövlətlərimizə
sizin (« votre/vos ») dövlətinizə dövlətlərinizə
onların (« leur/leurs ») dövlətinə ou dövlətlərinə dövlətlərinə
Locatif
Singulier Pluriel
mənim (« mon/ma/mes ») dövlətimdə dövlətlərimdə
sənin (« ton/ta/tes ») dövlətində dövlətlərində
onun (« son/sa/ses ») dövlətində dövlətlərində
bizim (« notre/nos ») dövlətimizdə dövlətlərimizdə
sizin (« votre/vos ») dövlətinizdə dövlətlərinizdə
onların (« leur/leurs ») dövlətində ou dövlətlərində dövlətlərində
Ablatif
Singulier Pluriel
mənim (« mon/ma/mes ») dövlətimdən dövlətlərimdən
sənin (« ton/ta/tes ») dövlətindən dövlətlərindən
onun (« son/sa/ses ») dövlətindən dövlətlərindən
bizim (« notre/nos ») dövlətimizdən dövlətlərimizdən
sizin (« votre/vos ») dövlətinizdən dövlətlərinizdən
onların (« leur/leurs ») dövlətindən ou dövlətlərindən dövlətlərindən