Annexe:Formes possessives en azéri/daş

Formes possessives de daş :

Nominatif
Singulier Pluriel
mənim (« mon/ma/mes ») daşım daşlarım
sənin (« ton/ta/tes ») daşın daşların
onun (« son/sa/ses ») daşı daşları
bizim (« notre/nos ») daşımız daşlarımız
sizin (« votre/vos ») daşınız daşlarınız
onların (« leur/leurs ») daşı ou daşları daşları
Accusatif
Singulier Pluriel
mənim (« mon/ma/mes ») daşımı daşlarımı
sənin (« ton/ta/tes ») daşını daşlarını
onun (« son/sa/ses ») daşını daşlarını
bizim (« notre/nos ») daşımızı daşlarımızı
sizin (« votre/vos ») daşınızı daşlarınızı
onların (« leur/leurs ») daşını ou daşlarını daşlarını
Génitif
Singulier Pluriel
mənim (« mon/ma/mes ») daşımın daşlarımın
sənin (« ton/ta/tes ») daşının daşlarının
onun (« son/sa/ses ») daşının daşlarının
bizim (« notre/nos ») daşımızın daşlarımızın
sizin (« votre/vos ») daşınızın daşlarınızın
onların (« leur/leurs ») daşının ou daşlarının daşlarının
Datif
Singulier Pluriel
mənim (« mon/ma/mes ») daşıma daşlarıma
sənin (« ton/ta/tes ») daşına daşlarına
onun (« son/sa/ses ») daşına daşlarına
bizim (« notre/nos ») daşımıza daşlarımıza
sizin (« votre/vos ») daşınıza daşlarınıza
onların (« leur/leurs ») daşına ou daşlarına daşlarına
Locatif
Singulier Pluriel
mənim (« mon/ma/mes ») daşımda daşlarımda
sənin (« ton/ta/tes ») daşında daşlarında
onun (« son/sa/ses ») daşında daşlarında
bizim (« notre/nos ») daşımızda daşlarımızda
sizin (« votre/vos ») daşınızda daşlarınızda
onların (« leur/leurs ») daşında ou daşlarında daşlarında
Ablatif
Singulier Pluriel
mənim (« mon/ma/mes ») daşımdan daşlarımdan
sənin (« ton/ta/tes ») daşından daşlarından
onun (« son/sa/ses ») daşından daşlarından
bizim (« notre/nos ») daşımızdan daşlarımızdan
sizin (« votre/vos ») daşınızdan daşlarınızdan
onların (« leur/leurs ») daşından ou daşlarından daşlarından