Annexe:Formes possessives en azéri/his

Formes possessives de his :

Nominatif
Singulier Pluriel
mənim (« mon/ma/mes ») hisim hislərim
sənin (« ton/ta/tes ») hisin hislərin
onun (« son/sa/ses ») hisi hisləri
bizim (« notre/nos ») hisimiz hislərimiz
sizin (« votre/vos ») hisiniz hisləriniz
onların (« leur/leurs ») hisi ou hisləri hisləri
Accusatif
Singulier Pluriel
mənim (« mon/ma/mes ») hisimi hislərimi
sənin (« ton/ta/tes ») hisini hislərini
onun (« son/sa/ses ») hisini hislərini
bizim (« notre/nos ») hisimizi hislərimizi
sizin (« votre/vos ») hisinizi hislərinizi
onların (« leur/leurs ») hisini ou hislərini hislərini
Génitif
Singulier Pluriel
mənim (« mon/ma/mes ») hisimin hislərimin
sənin (« ton/ta/tes ») hisinin hislərinin
onun (« son/sa/ses ») hisinin hislərinin
bizim (« notre/nos ») hisimizin hislərimizin
sizin (« votre/vos ») hisinizin hislərinizin
onların (« leur/leurs ») hisinin ou hislərinin hislərinin
Datif
Singulier Pluriel
mənim (« mon/ma/mes ») hisimə hislərimə
sənin (« ton/ta/tes ») hisinə hislərinə
onun (« son/sa/ses ») hisinə hislərinə
bizim (« notre/nos ») hisimizə hislərimizə
sizin (« votre/vos ») hisinizə hislərinizə
onların (« leur/leurs ») hisinə ou hislərinə hislərinə
Locatif
Singulier Pluriel
mənim (« mon/ma/mes ») hisimdə hislərimdə
sənin (« ton/ta/tes ») hisində hislərində
onun (« son/sa/ses ») hisində hislərində
bizim (« notre/nos ») hisimizdə hislərimizdə
sizin (« votre/vos ») hisinizdə hislərinizdə
onların (« leur/leurs ») hisində ou hislərində hislərində
Ablatif
Singulier Pluriel
mənim (« mon/ma/mes ») hisimdən hislərimdən
sənin (« ton/ta/tes ») hisindən hislərindən
onun (« son/sa/ses ») hisindən hislərindən
bizim (« notre/nos ») hisimizdən hislərimizdən
sizin (« votre/vos ») hisinizdən hislərinizdən
onların (« leur/leurs ») hisindən ou hislərindən hislərindən