Annexe:Formes possessives en azéri/kömək

Formes possessives de kömək :

Nominatif
Singulier Pluriel
mənim (« mon/ma/mes ») köməyim köməklərim
sənin (« ton/ta/tes ») köməyin köməklərin
onun (« son/sa/ses ») köməyi köməkləri
bizim (« notre/nos ») köməyimiz köməklərimiz
sizin (« votre/vos ») köməyiniz köməkləriniz
onların (« leur/leurs ») köməyi ou köməkləri köməkləri
Accusatif
Singulier Pluriel
mənim (« mon/ma/mes ») köməyimi köməklərimi
sənin (« ton/ta/tes ») köməyini köməklərini
onun (« son/sa/ses ») köməyini köməklərini
bizim (« notre/nos ») köməyimizi köməklərimizi
sizin (« votre/vos ») köməyinizi köməklərinizi
onların (« leur/leurs ») köməyini ou köməklərini köməklərini
Génitif
Singulier Pluriel
mənim (« mon/ma/mes ») köməyimin köməklərimin
sənin (« ton/ta/tes ») köməyinin köməklərinin
onun (« son/sa/ses ») köməyinin köməklərinin
bizim (« notre/nos ») köməyimizin köməklərimizin
sizin (« votre/vos ») köməyinizin köməklərinizin
onların (« leur/leurs ») köməyinin ou köməklərinin köməklərinin
Datif
Singulier Pluriel
mənim (« mon/ma/mes ») köməyimə köməklərimə
sənin (« ton/ta/tes ») köməyinə köməklərinə
onun (« son/sa/ses ») köməyinə köməklərinə
bizim (« notre/nos ») köməyimizə köməklərimizə
sizin (« votre/vos ») köməyinizə köməklərinizə
onların (« leur/leurs ») köməyinə ou köməklərinə köməklərinə
Locatif
Singulier Pluriel
mənim (« mon/ma/mes ») köməyimdə köməklərimdə
sənin (« ton/ta/tes ») köməyində köməklərində
onun (« son/sa/ses ») köməyində köməklərində
bizim (« notre/nos ») köməyimizdə köməklərimizdə
sizin (« votre/vos ») köməyinizdə köməklərinizdə
onların (« leur/leurs ») köməyində ou köməklərində köməklərində
Ablatif
Singulier Pluriel
mənim (« mon/ma/mes ») köməyimdən köməklərimdən
sənin (« ton/ta/tes ») köməyindən köməklərindən
onun (« son/sa/ses ») köməyindən köməklərindən
bizim (« notre/nos ») köməyimizdən köməklərimizdən
sizin (« votre/vos ») köməyinizdən köməklərinizdən
onların (« leur/leurs ») köməyindən ou köməklərindən köməklərindən