Annexe:Rimes en français en \ji\

Cette page rassemble les graphies finales : yi, lli, llis, llît, llie, llies, llit, ï, lly

 
Cette liste de rimes est jugée encore incomplète.

\ji\

\a.ji\

\e.ji\ ou \ɛ.ji\

\œ.ji\

\ø.ji\

\i.ji\

\u.ji\