Conjugaison:azéri/bərabərləşdirmək

Infinitif

Infinitif
bərabərləşdirmək

Converbe

Converbe
bərabərləşdirib

Participes

Participe non passé du sujet[1] Participe passé du sujet [1] Participe du non-sujet[1]
bərabərləşdirən bərabərləşdirmiş (mənim)  bərabərləşdirdiyim
(sənin)  bərabərləşdirdiyin
(onun)  bərabərləşdirdiyi
(bizim)  bərabərləşdirdiyimiz
(sizin)  bərabərləşdirdiyiniz
(onların)  bərabərləşdirdiyi ou bərabərləşdirdikləri

Indicatif

Présent simple Présent parfait
(mən)  bərabərləşdirirəm (mən)  bərabərləşdirmişəm
(sən)  bərabərləşdirirsən (sən)  bərabərləşdirmişsən
(o)  bərabərləşdirir (o)  bərabərləşdirmiş
(biz)  bərabərləşdiririk (biz)  bərabərləşdirmişik
(siz)  bərabərləşdirirsiniz (siz)  bərabərləşdirmişsiniz
(onlar)  bərabərləşdirirlər (onlar)  bərabərləşdirmişlər
Passé simple Passé parfait
(mən)  bərabərləşdirdim (mən)  bərabərləşdirmişdim
(sən)  bərabərləşdirdin (sən)  bərabərləşdirmişdin
(o)  bərabərləşdirdi (o)  bərabərləşdirmişdi
(biz)  bərabərləşdirdik (biz)  bərabərləşdirmişdik
(siz)  bərabərləşdirdiniz (siz)  bərabərləşdirmişdiniz
(onlar)  bərabərləşdirdilər (onlar)  bərabərləşdirmişdilər
Passé imparfait
(mən)  bərabərləşdirirdim  
(sən)  bərabərləşdirirdin  
(o)  bərabərləşdirirdi  
(biz)  bərabərləşdirirdik  
(siz)  bərabərləşdirirdiniz  
(onlar)  bərabərləşdirirdilər  
Futur défini Futur indéfini
(mən)  bərabərləşdirəcəyəm (mən)  bərabərləşdirərəm
(sən)  bərabərləşdirəcəksən (sən)  bərabərləşdirərsən
(o)  bərabərləşdirəcək (o)  bərabərləşdirər
(biz)  bərabərləşdirəcəyik (biz)  bərabərləşdirərik
(siz)  bərabərləşdirəcəksiniz (siz)  bərabərləşdirərsiniz
(onlar)  bərabərləşdirəcəklər (onlar)  bərabərləşdirərlər
Futur du passé défini Futur du passé indéfini
(mən)  bərabərləşdirəcəkdim (mən)  bərabərləşdirərdim
(sən)  bərabərləşdirəcəkdin (sən)  bərabərləşdirərdin
(o)  bərabərləşdirəcəkdi (o)  bərabərləşdirərdi
(biz)  bərabərləşdirəcəkdik (biz)  bərabərləşdirərdik
(siz)  bərabərləşdirəcəkdiniz (siz)  bərabərləşdirərdiniz
(onlar)  bərabərləşdirəcəkdilər (onlar)  bərabərləşdirərdilər

Conditionnel

Présent Passé
(mən)  bərabərləşdirsəm (mən)  bərabərləşdirsəydim
(sən)  bərabərləşdirsən (sən)  bərabərləşdirsəydin
(o)  bərabərləşdirsə (o)  bərabərləşdirsəydi
(biz)  bərabərləşdirsək (biz)  bərabərləşdirsəydik
(siz)  bərabərləşdirsəniz (siz)  bərabərləşdirsəydiniz
(onlar)  bərabərləşdirsələr (onlar)  bərabərləşdirsəydilər

Subjonctif

(mən)  bərabərləşdirəm  
(sən)  bərabərləşdirəsən  
(o)  bərabərləşdirə  
(biz)  bərabərləşdirək  
(siz)  bərabərləşdirəsiniz  
(onlar)  bərabərləşdirələr  

Hortatif

(mən)  bərabərləşdirəsiyəm  
(sən)  bərabərləşdirəsisən  
(o)  bərabərləşdirəsi  
(biz)  bərabərləşdirəsiyik  
(siz)  bərabərləşdirəsisiniz  
(onlar)  bərabərləşdirəsilər  

Obligationnel

Présent Passé
(mən)  bərabərləşdirməliyəm (mən)  bərabərləşdirməliydim
(sən)  bərabərləşdirməlisən (sən)  bərabərləşdirməliydin
(o)  bərabərləşdirməli (o)  bərabərləşdirməliydi
(biz)  bərabərləşdirməliyik (biz)  bərabərləşdirməliydik
(siz)  bərabərləşdirməlisiniz (siz)  bərabərləşdirməliydiniz
(onlar)  bərabərləşdirməlilər (onlar)  bərabərləşdirməliydilər

Impératif

(mən)  bərabərləşdirim  
(sən)  bərabərləşdir  
(o)  bərabərləşdirsin  
(biz)  bərabərləşdirək  
(siz)  bərabərləşdirin  
(onlar)  bərabərləşdirsinlər  

Infinitif

Infinitif
bərabərləşdirməmək

Converbe

Converbe
bərabərləşdirməyib

Participes

Participe non passé du sujet[1] Participe passé du sujet[1] Participe du non-sujet[1]
bərabərləşdirməyən bərabərləşdirməmiş (mənim)  bərabərləşdirmədiyim
(sənin)  bərabərləşdirmədiyin
(onun)  bərabərləşdirmədiyi
(bizim)  bərabərləşdirmədiyimiz
(sizin)  bərabərləşdirmədiyiniz
(onların)  bərabərləşdirmədiyi ou bərabərləşdirmədikləri

Indicatif

Présent simple Présent parfait
(mən)  bərabərləşdirmirəm (mən)  bərabərləşdirməmişəm
(sən)  bərabərləşdirmirsən (sən)  bərabərləşdirməmişsən
(o)  bərabərləşdirmir (o)  bərabərləşdirməmiş
(biz)  bərabərləşdirmirik (biz)  bərabərləşdirməmişik
(siz)  bərabərləşdirmirsiniz (siz)  bərabərləşdirməmişsiniz
(onlar)  bərabərləşdirmirlər (onlar)  bərabərləşdirməmişlər
Passé simple Passé parfait
(mən)  bərabərləşdirmədim (mən)  bərabərləşdirməmişdim
(sən)  bərabərləşdirmədin (sən)  bərabərləşdirməmişdin
(o)  bərabərləşdirmədi (o)  bərabərləşdirməmişdi
(biz)  bərabərləşdirmədik (biz)  bərabərləşdirməmişdik
(siz)  bərabərləşdirmədiniz (siz)  bərabərləşdirməmişdiniz
(onlar)  bərabərləşdirmədilər (onlar)  bərabərləşdirməmişdilər
Passé imparfait
(mən)  bərabərləşdirmirdim  
(sən)  bərabərləşdirmirdin  
(o)  bərabərləşdirmirdi  
(biz)  bərabərləşdirmirdik  
(siz)  bərabərləşdirmirdiniz  
(onlar)  bərabərləşdirmirdilər  
Futur défini Futur indéfini
(mən)  bərabərləşdirməyəcəyəm (mən)  bərabərləşdirmərəm
(sən)  bərabərləşdirməyəcəksən (sən)  bərabərləşdirmərsən
(o)  bərabərləşdirməyəcək (o)  bərabərləşdirməz
(biz)  bərabərləşdirməyəcəyik (biz)  bərabərləşdirmərik
(siz)  bərabərləşdirməyəcəksiniz (siz)  bərabərləşdirmərsiniz
(onlar)  bərabərləşdirməyəcəklər (onlar)  bərabərləşdirməzlər
Futur du passé défini Futur du passé indéfini
(mən)  bərabərləşdirməyəcəkdim (mən)  bərabərləşdirməzdim
(sən)  bərabərləşdirməyəcəkdin (sən)  bərabərləşdirməzdin
(o)  bərabərləşdirməyəcəkdi (o)  bərabərləşdirməzdi
(biz)  bərabərləşdirməyəcəkdik (biz)  bərabərləşdirməzdik
(siz)  bərabərləşdirməyəcəkdiniz (siz)  bərabərləşdirməzdiniz
(onlar)  bərabərləşdirməyəcəkdilər (onlar)  bərabərləşdirməzdilər

Conditionnel

Présent Passé
(mən)  bərabərləşdirməsəm (mən)  bərabərləşdirməsəydim
(sən)  bərabərləşdirməsən (sən)  bərabərləşdirməsəydin
(o)  bərabərləşdirməsə (o)  bərabərləşdirməsəydi
(biz)  bərabərləşdirməsək (biz)  bərabərləşdirməsəydik
(siz)  bərabərləşdirməsəniz (siz)  bərabərləşdirməsəydiniz
(onlar)  bərabərləşdirməsələr (onlar)  bərabərləşdirməsəydilər

Subjonctif

(mən)  bərabərləşdirməyəm  
(sən)  bərabərləşdirməyəsən  
(o)  bərabərləşdirməyə  
(biz)  bərabərləşdirməyək  
(siz)  bərabərləşdirməyəsiniz  
(onlar)  bərabərləşdirməyələr  

Hortatif

(mən)  bərabərləşdirməyəsiyəm  
(sən)  bərabərləşdirməyəsisən  
(o)  bərabərləşdirməyəsi  
(biz)  bərabərləşdirməyəsiyik  
(siz)  bərabərləşdirməyəsisiniz  
(onlar)  bərabərləşdirməyəsilər  

Obligationnel

Présent Passé
(mən)  bərabərləşdirməməliyəm (mən)  bərabərləşdirməməliydim
(sən)  bərabərləşdirməməlisən (sən)  bərabərləşdirməməliydin
(o)  bərabərləşdirməməli (o)  bərabərləşdirməməliydi
(biz)  bərabərləşdirməməliyik (biz)  bərabərləşdirməməliydik
(siz)  bərabərləşdirməməlisiniz (siz)  bərabərləşdirməməliydiniz
(onlar)  bərabərləşdirməməlilər (onlar)  bərabərləşdirməməliydilər

Impératif

(mən)  bərabərləşdirməyim  
(sən)  bərabərləşdirmə  
(o)  bərabərləşdirməsin  
(biz)  bərabərləşdirməyək  
(siz)  bərabərləşdirməyin  
(onlar)  bərabərləşdirməsinlər  

Infinitif

Infinitif
bərabərləşdirilmək

Converbe

Converbe
bərabərləşdirilib

Participes

Participe non passé du sujet[1] Participe passé du sujet [1] Participe du non-sujet[1]
bərabərləşdirilən bərabərləşdirilmiş (mənim)  bərabərləşdirildiyim
(sənin)  bərabərləşdirildiyin
(onun)  bərabərləşdirildiyi
(bizim)  bərabərləşdirildiyimiz
(sizin)  bərabərləşdirildiyiniz
(onların)  bərabərləşdirildiyi ou bərabərləşdirildikləri

Indicatif

Présent simple Présent parfait
(mən)  bərabərləşdirilirəm (mən)  bərabərləşdirilmişəm
(sən)  bərabərləşdirilirsən (sən)  bərabərləşdirilmişsən
(o)  bərabərləşdirilir (o)  bərabərləşdirilmiş
(biz)  bərabərləşdirilirik (biz)  bərabərləşdirilmişik
(siz)  bərabərləşdirilirsiniz (siz)  bərabərləşdirilmişsiniz
(onlar)  bərabərləşdirilirlər (onlar)  bərabərləşdirilmişlər
Passé simple Passé parfait
(mən)  bərabərləşdirildim (mən)  bərabərləşdirilmişdim
(sən)  bərabərləşdirildin (sən)  bərabərləşdirilmişdin
(o)  bərabərləşdirildi (o)  bərabərləşdirilmişdi
(biz)  bərabərləşdirildik (biz)  bərabərləşdirilmişdik
(siz)  bərabərləşdirildiniz (siz)  bərabərləşdirilmişdiniz
(onlar)  bərabərləşdirildilər (onlar)  bərabərləşdirilmişdilər
Passé imparfait
(mən)  bərabərləşdirilirdim  
(sən)  bərabərləşdirilirdin  
(o)  bərabərləşdirilirdi  
(biz)  bərabərləşdirilirdik  
(siz)  bərabərləşdirilirdiniz  
(onlar)  bərabərləşdirilirdilər  
Futur défini Futur indéfini
(mən)  bərabərləşdiriləcəyəm (mən)  bərabərləşdirilərəm
(sən)  bərabərləşdiriləcəksən (sən)  bərabərləşdirilərsən
(o)  bərabərləşdiriləcək (o)  bərabərləşdirilər
(biz)  bərabərləşdiriləcəyik (biz)  bərabərləşdirilərik
(siz)  bərabərləşdiriləcəksiniz (siz)  bərabərləşdirilərsiniz
(onlar)  bərabərləşdiriləcəklər (onlar)  bərabərləşdirilərlər
Futur du passé défini Futur du passé indéfini
(mən)  bərabərləşdiriləcəkdim (mən)  bərabərləşdirilərdim
(sən)  bərabərləşdiriləcəkdin (sən)  bərabərləşdirilərdin
(o)  bərabərləşdiriləcəkdi (o)  bərabərləşdirilərdi
(biz)  bərabərləşdiriləcəkdik (biz)  bərabərləşdirilərdik
(siz)  bərabərləşdiriləcəkdiniz (siz)  bərabərləşdirilərdiniz
(onlar)  bərabərləşdiriləcəkdilər (onlar)  bərabərləşdirilərdilər

Conditionnel

Présent Passé
(mən)  bərabərləşdirilsəm (mən)  bərabərləşdirilsəydim
(sən)  bərabərləşdirilsən (sən)  bərabərləşdirilsəydin
(o)  bərabərləşdirilsə (o)  bərabərləşdirilsəydi
(biz)  bərabərləşdirilsək (biz)  bərabərləşdirilsəydik
(siz)  bərabərləşdirilsəniz (siz)  bərabərləşdirilsəydiniz
(onlar)  bərabərləşdirilsələr (onlar)  bərabərləşdirilsəydilər

Subjonctif

(mən)  bərabərləşdiriləm  
(sən)  bərabərləşdiriləsən  
(o)  bərabərləşdirilə  
(biz)  bərabərləşdirilək  
(siz)  bərabərləşdiriləsiniz  
(onlar)  bərabərləşdirilələr  

Hortatif

(mən)  bərabərləşdiriləsiyəm  
(sən)  bərabərləşdiriləsisən  
(o)  bərabərləşdiriləsi  
(biz)  bərabərləşdiriləsiyik  
(siz)  bərabərləşdiriləsisiniz  
(onlar)  bərabərləşdiriləsilər  

Obligationnel

Présent Passé
(mən)  bərabərləşdirilməliyəm (mən)  bərabərləşdirilməliydim
(sən)  bərabərləşdirilməlisən (sən)  bərabərləşdirilməliydin
(o)  bərabərləşdirilməli (o)  bərabərləşdirilməliydi
(biz)  bərabərləşdirilməliyik (biz)  bərabərləşdirilməliydik
(siz)  bərabərləşdirilməlisiniz (siz)  bərabərləşdirilməliydiniz
(onlar)  bərabərləşdirilməlilər (onlar)  bərabərləşdirilməliydilər

Impératif

(mən)  bərabərləşdirilim  
(sən)  bərabərləşdiril  
(o)  bərabərləşdirilsin  
(biz)  bərabərləşdirilək  
(siz)  bərabərləşdirilin  
(onlar)  bərabərləşdirilsinlər  

Infinitif

Infinitif
bərabərləşdirilməmək

Converbe

Converbe
bərabərləşdirilməyib

Participes

Participe non passé du sujet[1] Participe passé du sujet[1] Participe du non-sujet[1]
bərabərləşdirilməyən bərabərləşdirilməmiş (mənim)  bərabərləşdirilmədiyim
(sənin)  bərabərləşdirilmədiyin
(onun)  bərabərləşdirilmədiyi
(bizim)  bərabərləşdirilmədiyimiz
(sizin)  bərabərləşdirilmədiyiniz
(onların)  bərabərləşdirilmədiyi ou bərabərləşdirilmədikləri

Indicatif

Présent simple Présent parfait
(mən)  bərabərləşdirilmirəm (mən)  bərabərləşdirilməmişəm
(sən)  bərabərləşdirilmirsən (sən)  bərabərləşdirilməmişsən
(o)  bərabərləşdirilmir (o)  bərabərləşdirilməmiş
(biz)  bərabərləşdirilmirik (biz)  bərabərləşdirilməmişik
(siz)  bərabərləşdirilmirsiniz (siz)  bərabərləşdirilməmişsiniz
(onlar)  bərabərləşdirilmirlər (onlar)  bərabərləşdirilməmişlər
Passé simple Passé parfait
(mən)  bərabərləşdirilmədim (mən)  bərabərləşdirilməmişdim
(sən)  bərabərləşdirilmədin (sən)  bərabərləşdirilməmişdin
(o)  bərabərləşdirilmədi (o)  bərabərləşdirilməmişdi
(biz)  bərabərləşdirilmədik (biz)  bərabərləşdirilməmişdik
(siz)  bərabərləşdirilmədiniz (siz)  bərabərləşdirilməmişdiniz
(onlar)  bərabərləşdirilmədilər (onlar)  bərabərləşdirilməmişdilər
Passé imparfait
(mən)  bərabərləşdirilmirdim  
(sən)  bərabərləşdirilmirdin  
(o)  bərabərləşdirilmirdi  
(biz)  bərabərləşdirilmirdik  
(siz)  bərabərləşdirilmirdiniz  
(onlar)  bərabərləşdirilmirdilər  
Futur défini Futur indéfini
(mən)  bərabərləşdirilməyəcəyəm (mən)  bərabərləşdirilmərəm
(sən)  bərabərləşdirilməyəcəksən (sən)  bərabərləşdirilmərsən
(o)  bərabərləşdirilməyəcək (o)  bərabərləşdirilməz
(biz)  bərabərləşdirilməyəcəyik (biz)  bərabərləşdirilmərik
(siz)  bərabərləşdirilməyəcəksiniz (siz)  bərabərləşdirilmərsiniz
(onlar)  bərabərləşdirilməyəcəklər (onlar)  bərabərləşdirilməzlər
Futur du passé défini Futur du passé indéfini
(mən)  bərabərləşdirilməyəcəkdim (mən)  bərabərləşdirilməzdim
(sən)  bərabərləşdirilməyəcəkdin (sən)  bərabərləşdirilməzdin
(o)  bərabərləşdirilməyəcəkdi (o)  bərabərləşdirilməzdi
(biz)  bərabərləşdirilməyəcəkdik (biz)  bərabərləşdirilməzdik
(siz)  bərabərləşdirilməyəcəkdiniz (siz)  bərabərləşdirilməzdiniz
(onlar)  bərabərləşdirilməyəcəkdilər (onlar)  bərabərləşdirilməzdilər

Conditionnel

Présent Passé
(mən)  bərabərləşdirilməsəm (mən)  bərabərləşdirilməsəydim
(sən)  bərabərləşdirilməsən (sən)  bərabərləşdirilməsəydin
(o)  bərabərləşdirilməsə (o)  bərabərləşdirilməsəydi
(biz)  bərabərləşdirilməsək (biz)  bərabərləşdirilməsəydik
(siz)  bərabərləşdirilməsəniz (siz)  bərabərləşdirilməsəydiniz
(onlar)  bərabərləşdirilməsələr (onlar)  bərabərləşdirilməsəydilər

Subjonctif

(mən)  bərabərləşdirilməyəm  
(sən)  bərabərləşdirilməyəsən  
(o)  bərabərləşdirilməyə  
(biz)  bərabərləşdirilməyək  
(siz)  bərabərləşdirilməyəsiniz  
(onlar)  bərabərləşdirilməyələr  

Hortatif

(mən)  bərabərləşdirilməyəsiyəm  
(sən)  bərabərləşdirilməyəsisən  
(o)  bərabərləşdirilməyəsi  
(biz)  bərabərləşdirilməyəsiyik  
(siz)  bərabərləşdirilməyəsisiniz  
(onlar)  bərabərləşdirilməyəsilər  

Obligationnel

Présent Passé
(mən)  bərabərləşdirilməməliyəm (mən)  bərabərləşdirilməməliydim
(sən)  bərabərləşdirilməməlisən (sən)  bərabərləşdirilməməliydin
(o)  bərabərləşdirilməməli (o)  bərabərləşdirilməməliydi
(biz)  bərabərləşdirilməməliyik (biz)  bərabərləşdirilməməliydik
(siz)  bərabərləşdirilməməlisiniz (siz)  bərabərləşdirilməməliydiniz
(onlar)  bərabərləşdirilməməlilər (onlar)  bərabərləşdirilməməliydilər

Impératif

(mən)  bərabərləşdirilməyim  
(sən)  bərabərləşdirilmə  
(o)  bərabərləşdirilməsin  
(biz)  bərabərləşdirilməyək  
(siz)  bərabərləşdirilməyin  
(onlar)  bərabərləşdirilməsinlər  

RéférencesModifier

  1. a b c d e f g h i j k et l Gilles Authier (2012), « New strategies for relative clauses in Azeri and Apsheron Tat », in Gast, Volker, dir., Clause Linkage in Cross-Linguistic Perspective, Berlin: De Gruyter Mouton