Conjugaison:français/sataniser

Conjugaison en français
sataniser
Verbe du premier groupe,
conjugué comme {{fr-conj-1}}

Conjugaison de sataniser, verbe du 1er groupe, conjugué avec l’auxiliaire avoir.


Modes impersonnels

Indicatif

Présent
je  satanise \ʒə  sa.ta.niz\
tu  satanises \ty  sa.ta.niz\
il/elle/on  satanise \[il/ɛl/ɔ̃]  sa.ta.niz\
nous  satanisons \nu  sa.ta.ni.zɔ̃\
vous  satanisez \vu  sa.ta.ni.ze\
ils/elles  satanisent \[il/ɛl]  sa.ta.niz\
Passé composé
j’ai  satanisé  \ʒ‿e sa.ta.ni.ze\
tu as  satanisé  \ty a sa.ta.ni.ze\
il/elle/on a  satanisé  \[i.l/ɛ.l/ɔ̃.n]‿a sa.ta.ni.ze\
nous avons  satanisé  \nu.z‿a.vɔ̃ sa.ta.ni.ze\
vous avez  satanisé  \vu.z‿a.ve sa.ta.ni.ze\
ils/elles ont  satanisé  \[i/ɛ]l.z‿ɔ̃ sa.ta.ni.ze\
Imparfait
je  satanisais \ʒə  sa.ta.ni.zɛ\
tu  satanisais \ty  sa.ta.ni.zɛ\
il/elle/on  satanisait \[il/ɛl/ɔ̃]  sa.ta.ni.zɛ\
nous  satanisions \nu  sa.ta.ni.zjɔ̃\
vous  satanisiez \vu  sa.ta.ni.zje\
ils/elles  satanisaient \[il/ɛl]  sa.ta.ni.zɛ\
Plus-que-parfait
j’avais  satanisé  \ʒ‿a.vɛ sa.ta.ni.ze\
tu avais  satanisé  \ty a.vɛ sa.ta.ni.ze\
il/elle/on avait  satanisé  \[i.l/ɛ.l/ɔ̃.n]‿a.vɛ sa.ta.ni.ze\
nous avions  satanisé  \nu.z‿a.vjɔ̃ sa.ta.ni.ze\
vous aviez  satanisé  \vu.z‿a.vje sa.ta.ni.ze\
ils/elles avaient  satanisé  \[i/ɛ]l.z‿a.vɛ sa.ta.ni.ze\
Passé simple
je  satanisai \ʒə  sa.ta.ni.ze\
tu  satanisas \ty  sa.ta.ni.za\
il/elle/on  satanisa \[il/ɛl/ɔ̃]  sa.ta.ni.za\
nous  satanisâmes \nu  sa.ta.ni.zam\
vous  satanisâtes \vu  sa.ta.ni.zat\
ils/elles  satanisèrent \[il/ɛl]  sa.ta.ni.zɛʁ\
Passé antérieur
j’eus  satanisé  \ʒ‿y sa.ta.ni.ze\
tu eus  satanisé  \ty y sa.ta.ni.ze\
il/elle/on eut  satanisé  \[i.l/ɛ.l/ɔ̃.n]‿y sa.ta.ni.ze\
nous eûmes  satanisé  \nu.z‿ym sa.ta.ni.ze\
vous eûtes  satanisé  \vu.z‿yt sa.ta.ni.ze\
ils/elles eurent  satanisé  \[i/ɛ]l.z‿yʁ sa.ta.ni.ze\
Futur simple
je  sataniserai \ʒə  sa.ta.ni.z(ə.)ʁe\
tu  sataniseras \ty  sa.ta.ni.z(ə.)ʁa\
il/elle/on  satanisera \[il/ɛl/ɔ̃]  sa.ta.ni.z(ə.)ʁa\
nous  sataniserons \nu  sa.ta.ni.z(ə.)ʁɔ̃\
vous  sataniserez \vu  sa.ta.ni.z(ə.)ʁe\
ils/elles  sataniseront \[il/ɛl]  sa.ta.ni.z(ə.)ʁɔ̃\
Futur antérieur
j’aurai  satanisé  \ʒ‿o.ʁe sa.ta.ni.ze\
tu auras  satanisé  \ty o.ʁa sa.ta.ni.ze\
il/elle/on aura  satanisé  \[i.l/ɛ.l/ɔ̃.n]‿o.ʁa sa.ta.ni.ze\
nous aurons  satanisé  \nu.z‿o.ʁɔ̃ sa.ta.ni.ze\
vous aurez  satanisé  \vu.z‿o.ʁe sa.ta.ni.ze\
ils/elles auront  satanisé  \[i/ɛ]l.z‿o.ʁɔ̃ sa.ta.ni.ze\

Subjonctif

Présent
que je  satanise \kə ʒə  sa.ta.niz\
que tu  satanises \kə ty  sa.ta.niz\
qu’il/elle/on  satanise \k‿[il/ɛl/ɔ̃]  sa.ta.niz\
que nous  satanisions \kə nu  sa.ta.ni.zjɔ̃\
que vous  satanisiez \kə vu  sa.ta.ni.zje\
qu’ils/elles  satanisent \k‿[il/ɛl]  sa.ta.niz\
Passé
que j’aie  satanisé  \kə ʒ‿ɛ sa.ta.ni.ze\
que tu aies  satanisé  \kə ty ɛ sa.ta.ni.ze\
qu’il/elle/on ait  satanisé  \k‿[i.l/ɛ.l/ɔ̃.n]‿ɛ sa.ta.ni.ze\
que nous ayons  satanisé  \kə nu.z‿ɛ.jɔ̃ sa.ta.ni.ze\
que vous ayez  satanisé  \kə vu.z‿ɛ.je sa.ta.ni.ze\
qu’ils/elles aient  satanisé  \k‿[i/ɛ]l.z‿ɛ sa.ta.ni.ze\
Imparfait
que je  satanisasse \kə ʒə  sa.ta.ni.zas\
que tu  satanisasses \kə ty  sa.ta.ni.zas\
qu’il/elle/on  satanisât \k‿[il/ɛl/ɔ̃]  sa.ta.ni.za\
que nous  satanisassions \kə nu  sa.ta.ni.za.sjɔ̃\
que vous  satanisassiez \kə vu  sa.ta.ni.za.sje\
qu’ils/elles  satanisassent \k‿[il/ɛl]  sa.ta.ni.zas\
Plus-que-parfait
que j’eusse  satanisé  \kə ʒ‿ys sa.ta.ni.ze\
que tu eusses  satanisé  \kə ty ys sa.ta.ni.ze\
qu’il/elle/on eût  satanisé  \k‿[i.l/ɛ.l/ɔ̃.n]‿y sa.ta.ni.ze\
que nous eussions  satanisé  \kə nu.z‿y.sjɔ̃ sa.ta.ni.ze\
que vous eussiez  satanisé  \kə vu.z‿y.sje sa.ta.ni.ze\
qu’ils/elles eussent  satanisé  \k‿[i/ɛ]l.z‿ys sa.ta.ni.ze\

Conditionnel

Impératif

Présent
  satanise  \sa.ta.niz\
  satanisons  \sa.ta.ni.zɔ̃\
  satanisez  \sa.ta.ni.ze\
Passé
 aie  satanisé   \ɛ sa.ta.ni.ze\ 
 ayons  satanisé   \ɛ.jɔ̃ sa.ta.ni.ze\ 
 ayez  satanisé   \ɛ.je sa.ta.ni.ze\