Conjugaison:same du Nord/hohkkat

Conjugaison du verbe hohkkat (infinif : hohkkat).

Indicatif Conditionnel Potentiel Impératif
Présent Prétérit Présent Présent Présent
je hohkan hohkken hohkašin hohkažan hohkkon
tu hohkat hohkket hohkašit hohkažat hohka
il/elle hohkká hohkai hohkašii hohkaža hohkkos
nous deux hohkke hohkaime hohkašeimme hohkažetne hohkku
vous deux hohkkabeahtti hohkaide hohkašeidde hohkažeahppi hohkki
ils/elles deux hohkkaba hohkaiga hohkašeigga hohkažeaba hohkkoska
nous hohkkat hohkaimet hohkašeimmet hohkažat hohkkut
hohkkot
vous hohkkabehtet hohkaidet hohkašeiddet hohkažehpet hohkket
ils/elles hohkket hohkke hohkašedje hohkažit hohkkoset
thème négatif hohka hohkkan hohkaše hohkaš hohka
Participe passé hohkkan
Abessif hohkakeahttá
Gérondif hohkadettiin
Nom d’action hohkkan