Carles & Rafael Castellanos i Llorenç, Diccionari Català-Francès, 1984