Modèle:R:GramCat

Pompeu FabraGramàtica catalana, 1968