W. SečenBaγarin, Aru Qorčin, Naiman-u Abiyan-u Qaričaγulul, Mongγol Kele Utq-a Jokiyal, 2000:2, pp. 9-14