Dans d’autres systèmes d’écriture : ŝuflikisto, sxuflikisto

Variante par contrainte typographique

modifier

shuflikisto \ʃu.fli.ˈki.sto\

  1. Orthographe par contrainte typographique par système h de ŝuflikisto.