Dans d’autres systèmes d’écriture : ŝuflikisto, shuflikisto

Variante par contrainte typographique

modifier

sxuflikisto \ʃu.fli.ˈki.sto\

  1. Orthographe par contrainte typographique par système x de ŝuflikisto.