Annexe:Nombres en kurde

 1. yek
 2. du, didu
 3. , sisê
 4. çar
 5. pênc
 6. şeş
 7. heft
 8. heşt, heyşt
 9. neh
 10. deh
 1. yanzdeh, yanzde
 2. dozdeh, duwanzde
 3. sêzdeh
 4. çardeh
 5. panzdeh, pazdeh
 6. şanzdeh, şazdeh
 7. hevdeh
 8. hijdeh
 9. nozdeh
 10. bîst
 1. bîst û yek
 2. bîst û du
 3. sîh
 4. çil
 5. pêncî
 6. şêst
 7. heftê
 8. heştê
 9. nod, not
 10. sed
 1. sed û yek
 2. sed û bîst û du
 3. du sed
 4. hezar
 5. hezar û du sed
 6. du hezar
 7. lek
 8. kirûr
 9. milyon
 10. sifir
 1. yekan, yekî, ewil, / ya pêşî / pêşîn
 2. diduyan
 3. sisêyan
 4. çaran
 5. pêncan
 1. bîstî, bîstan
 2. sîhî, sîyan
 3. çilî, çilan
 4. sedî, sedan
 5. hezarî, hezarem