Conjugaison:français/tapiriser

Conjugaison en français
tapiriser
Verbe du premier groupe,
conjugué comme {{fr-conj-1}}

Conjugaison de tapiriser, verbe du 1er groupe, conjugué avec l’auxiliaire avoir.


Modes impersonnels

Indicatif

Présent
je  tapirise \ʒə  ta.pi.ʁiz\
tu  tapirises \ty  ta.pi.ʁiz\
il/elle/on  tapirise \[il/ɛl/ɔ̃]  ta.pi.ʁiz\
nous  tapirisons \nu  ta.pi.ʁi.zɔ̃\
vous  tapirisez \vu  ta.pi.ʁi.ze\
ils/elles  tapirisent \[il/ɛl]  ta.pi.ʁiz\
Passé composé
j’ai  tapirisé  \ʒ‿e ta.pi.ʁi.ze\
tu as  tapirisé  \ty a ta.pi.ʁi.ze\
il/elle/on a  tapirisé  \[i.l/ɛ.l/ɔ̃.n]‿a ta.pi.ʁi.ze\
nous avons  tapirisé  \nu.z‿a.vɔ̃ ta.pi.ʁi.ze\
vous avez  tapirisé  \vu.z‿a.ve ta.pi.ʁi.ze\
ils/elles ont  tapirisé  \[i/ɛ]l.z‿ɔ̃ ta.pi.ʁi.ze\
Imparfait
je  tapirisais \ʒə  ta.pi.ʁi.zɛ\
tu  tapirisais \ty  ta.pi.ʁi.zɛ\
il/elle/on  tapirisait \[il/ɛl/ɔ̃]  ta.pi.ʁi.zɛ\
nous  tapirisions \nu  ta.pi.ʁi.zjɔ̃\
vous  tapirisiez \vu  ta.pi.ʁi.zje\
ils/elles  tapirisaient \[il/ɛl]  ta.pi.ʁi.zɛ\
Plus-que-parfait
j’avais  tapirisé  \ʒ‿a.vɛ ta.pi.ʁi.ze\
tu avais  tapirisé  \ty a.vɛ ta.pi.ʁi.ze\
il/elle/on avait  tapirisé  \[i.l/ɛ.l/ɔ̃.n]‿a.vɛ ta.pi.ʁi.ze\
nous avions  tapirisé  \nu.z‿a.vjɔ̃ ta.pi.ʁi.ze\
vous aviez  tapirisé  \vu.z‿a.vje ta.pi.ʁi.ze\
ils/elles avaient  tapirisé  \[i/ɛ]l.z‿a.vɛ ta.pi.ʁi.ze\
Passé simple
je  tapirisai \ʒə  ta.pi.ʁi.ze\
tu  tapirisas \ty  ta.pi.ʁi.za\
il/elle/on  tapirisa \[il/ɛl/ɔ̃]  ta.pi.ʁi.za\
nous  tapirisâmes \nu  ta.pi.ʁi.zam\
vous  tapirisâtes \vu  ta.pi.ʁi.zat\
ils/elles  tapirisèrent \[il/ɛl]  ta.pi.ʁi.zɛʁ\
Passé antérieur
j’eus  tapirisé  \ʒ‿y ta.pi.ʁi.ze\
tu eus  tapirisé  \ty y ta.pi.ʁi.ze\
il/elle/on eut  tapirisé  \[i.l/ɛ.l/ɔ̃.n]‿y ta.pi.ʁi.ze\
nous eûmes  tapirisé  \nu.z‿ym ta.pi.ʁi.ze\
vous eûtes  tapirisé  \vu.z‿yt ta.pi.ʁi.ze\
ils/elles eurent  tapirisé  \[i/ɛ]l.z‿yʁ ta.pi.ʁi.ze\
Futur simple
je  tapiriserai \ʒə  ta.pi.ʁi.z(ə.)ʁe\
tu  tapiriseras \ty  ta.pi.ʁi.z(ə.)ʁa\
il/elle/on  tapirisera \[il/ɛl/ɔ̃]  ta.pi.ʁi.z(ə.)ʁa\
nous  tapiriserons \nu  ta.pi.ʁi.z(ə.)ʁɔ̃\
vous  tapiriserez \vu  ta.pi.ʁi.z(ə.)ʁe\
ils/elles  tapiriseront \[il/ɛl]  ta.pi.ʁi.z(ə.)ʁɔ̃\
Futur antérieur
j’aurai  tapirisé  \ʒ‿o.ʁe ta.pi.ʁi.ze\
tu auras  tapirisé  \ty o.ʁa ta.pi.ʁi.ze\
il/elle/on aura  tapirisé  \[i.l/ɛ.l/ɔ̃.n]‿o.ʁa ta.pi.ʁi.ze\
nous aurons  tapirisé  \nu.z‿o.ʁɔ̃ ta.pi.ʁi.ze\
vous aurez  tapirisé  \vu.z‿o.ʁe ta.pi.ʁi.ze\
ils/elles auront  tapirisé  \[i/ɛ]l.z‿o.ʁɔ̃ ta.pi.ʁi.ze\

Subjonctif

Présent
que je  tapirise \kə ʒə  ta.pi.ʁiz\
que tu  tapirises \kə ty  ta.pi.ʁiz\
qu’il/elle/on  tapirise \k‿[il/ɛl/ɔ̃]  ta.pi.ʁiz\
que nous  tapirisions \kə nu  ta.pi.ʁi.zjɔ̃\
que vous  tapirisiez \kə vu  ta.pi.ʁi.zje\
qu’ils/elles  tapirisent \k‿[il/ɛl]  ta.pi.ʁiz\
Passé
que j’aie  tapirisé  \kə ʒ‿ɛ ta.pi.ʁi.ze\
que tu aies  tapirisé  \kə ty ɛ ta.pi.ʁi.ze\
qu’il/elle/on ait  tapirisé  \k‿[i.l/ɛ.l/ɔ̃.n]‿ɛ ta.pi.ʁi.ze\
que nous ayons  tapirisé  \kə nu.z‿ɛ.jɔ̃ ta.pi.ʁi.ze\
que vous ayez  tapirisé  \kə vu.z‿ɛ.je ta.pi.ʁi.ze\
qu’ils/elles aient  tapirisé  \k‿[i/ɛ]l.z‿ɛ ta.pi.ʁi.ze\
Imparfait
que je  tapirisasse \kə ʒə  ta.pi.ʁi.zas\
que tu  tapirisasses \kə ty  ta.pi.ʁi.zas\
qu’il/elle/on  tapirisât \k‿[il/ɛl/ɔ̃]  ta.pi.ʁi.za\
que nous  tapirisassions \kə nu  ta.pi.ʁi.za.sjɔ̃\
que vous  tapirisassiez \kə vu  ta.pi.ʁi.za.sje\
qu’ils/elles  tapirisassent \k‿[il/ɛl]  ta.pi.ʁi.zas\
Plus-que-parfait
que j’eusse  tapirisé  \kə ʒ‿ys ta.pi.ʁi.ze\
que tu eusses  tapirisé  \kə ty ys ta.pi.ʁi.ze\
qu’il/elle/on eût  tapirisé  \k‿[i.l/ɛ.l/ɔ̃.n]‿y ta.pi.ʁi.ze\
que nous eussions  tapirisé  \kə nu.z‿y.sjɔ̃ ta.pi.ʁi.ze\
que vous eussiez  tapirisé  \kə vu.z‿y.sje ta.pi.ʁi.ze\
qu’ils/elles eussent  tapirisé  \k‿[i/ɛ]l.z‿ys ta.pi.ʁi.ze\

Conditionnel

Impératif

Présent
  tapirise  \ta.pi.ʁiz\
  tapirisons  \ta.pi.ʁi.zɔ̃\
  tapirisez  \ta.pi.ʁi.ze\
Passé
 aie  tapirisé   \ɛ ta.pi.ʁi.ze\ 
 ayons  tapirisé   \ɛ.jɔ̃ ta.pi.ʁi.ze\ 
 ayez  tapirisé   \ɛ.je ta.pi.ʁi.ze\